editing disabled

Sara_Kae2.jpg

Sara Kae

Sara_Kae.jpg
5' 3", 100 lbs, 34B-34-34
Birthday: May 5, 1993


Playboy Girls Network - - - -All Photosets and Video
Fresh Faces . . . 22 pics / 26 pics / 22 pics / Casting #46
. . . . . . . .video > 3:48 / Interview > 1:50


Playboy Plus - - - -All Photosets and Video (480p○Flash / HD●mp4)

Fresh Faces . . . . 22 pics / 26 pics / 22 pics / Casting #46 . . . . . . . . . .
. . . . . . . .video > 3:48 / Interview > 1:50
Playboy.com - Previews
(No nudes / 360p○Flash video)
7 pics / 18 pics / 4 pics